Subsidie voor culturele en maatschappelijke organisaties op Terschelling

Veel culturele en maatschappelijke organisaties hebben een klap te verduren gehad tijdens de coronacrisis. Dat er nu weer meer mogelijk is door versoepelingen van de coronamaatregelen, betekent niet dat de problemen ineens weg zijn. Culturele en maatschappelijke organisaties kunnen daarom nu via de gemeente verschillende subsidieregelingen aanvragen.

‘Er is steeds meer zicht op een voorzichtige terugkeer naar het normale leven,’ zegt wethouder Sietze Haringa. ‘Maar cultuurmaatschappelijke verenigingen en organisaties hebben naast verlies van leden en levendigheid ook te kampen gehad met verlies aan inkomsten. Bovendien merk ik dat er op het eiland zelf ook steeds meer behoefte is aan activiteiten van de verenigingen en organisaties. In het kader van Aandacht voor Elkaar kunnen verenigingen daarom een beroep doen op twee culturele subsidies: het Coronafonds en de Frisse Start. Daarnaast organiseren we een sportieve en een culturele herstart in het najaar. Ik hoop dat dit ervoor zorgt dat het culturele leven op het eiland weer helemaal opleeft.’

Culturele subsidies: Coronafonds & Frisse Start
Het Coronafonds compenseert de nadelige financiële gevolgen voor de organisatie die aantoonbaar zijn ontstaan door de coronamaatregelen. Met de subsidie Frisse start na corona kunnen organisaties activiteiten organiseren die bijdragen aan een frisse start van het eilander sociale en culturele leven na de coronaperiode.

Voor en door eilanders
De culturele subsidies zijn bedoeld voor maatschappelijke en culturele organisaties zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Terschelling, die actief zijn vóór en dóór inwoners van deze gemeente. De regelingen zijn opgesteld in samenwerking met gemeente Vlieland en worden op beide eilanden apart uitgevoerd.

Aanvragen laagdrempelig
U kunt de subsidie aanvragen via de website. Komt u er niet uit of wilt u eerst even overleggen? Neem dan contact op via 0562 – 446244 met de gemeente, er wordt graag hulp geboden waar nodig!