Terschelling en Harlingen gaan samenwerken op gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

De colleges van b&w van Terschelling en Harlingen hebben de intentie uitgesproken om ten aanzien van de VTH-taken samen te gaan werken. Specifiek gaat het om de werkterreinen bouw, sloop, reclame, inritten en kap. De betreffende ambtenaren komen op termijn bij elkaar te zitten in Harlingen.

VTH-teams zijn straks flexibeler en minder kwetstbaar

Wethouder Erik de Groot van Harlingen: “Door de samenwerking wordt het mogelijk dat betrokken medewerkers voor beide gemeenten aan de slag gaan. Gelet op de krappe arbeidsmarkt is dat mooie winst omdat we hiermee de ambtelijke kennis en capaciteit beter op peil kunnen houden. Verder kunnen we door het delen van medewerkers kosten besparen”.

Wethouder Sietze Haringa van Terschelling: “Terschelling kiest voor samenwerking met Harlingen voor de beste combinatie van kwaliteit, klantgerichtheid, efficiency en continuïteit. In een groter team kan kennis en ervaring beter worden gedeeld en is meer ruimte voor specialisatie. Wie wil er nou niet werken voor deze prachtige gemeenschappen in dit unieke gebied”.