Terschelling verleent omgevingsvergunning aan festival Eilân

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Terschelling heeft een omgevingsvergunning verleend aan festival Eilân voor de zomer van 2022. De vergunning wordt afgegeven onder strikte voorwaarden. Zo zijn er, in tegenstelling tot de eerder aangevraagde 9000 bezoekers, maximaal 6.000 bezoekers toegestaan en gelden er duidelijke regels om verkeers- en geluidshinder te beperken. De gemeente verleent de vergunning voor de duur van één jaar, in tegenstelling tot de eerder aangevraagde 5 jaar en beziet deze duidelijk als een proef. Naast de omgevingsvergunning moet de aanvrager een evenementenvergunning aanvragen. Dit moet nog gebeuren.   

Met het verlenen van de omgevingsvergunning wijkt gemeente Terschelling tijdelijk af van de geldende bestemmingsplannen. Voorafgaand aan het besluit werd uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van het nieuwe festival op de ruimtelijke omgeving. Als resultaat concludeert de gemeente dat het festival door kan gaan, mits organisator Chasing the Hihat aan strikte voorwaarden voldoet.

Verkeers- en geluidshinder

In de afgegeven vergunning stelt gemeente Terschelling dat – met het oog op het karakter van Terschelling en de belangen van de omwonenden – de organisator specifieke vergaande maatregelen moet nemen om verkeers- en geluidshinder te beperken. Zo moet de organisatie zich houden aan de laagst mogelijke geluidsnorm. Ook moeten verkeersmaatregelen in detail uitgewerkt worden om de verkeersveiligheid te waarborgen en te zorgen dat fietsers ongestoord kunnen doorfietsen.

Proef

Gemeente Terschelling verleent de omgevingsvergunning en beschouwt deze nadrukkelijk als een proef, voor de duur van één jaar. Dat betekent dat er tijdens het evenement uitgebreide monitoring en toezicht plaatsvindt. De resultaten hiervan worden niet alleen gebruikt voor de (eventuele) handhaving tijdens het evenement, maar ook voor regelgeving en de beoordeling van toekomstige aanvragen. Festival Eilân zal voor het eerst plaatsvinden in de zomer van 2022. 

Natuurvergunning

Provincie Fryslân verleende in oktober 2020 al een natuurvergunning aan het festival. Deze vergunning is geldig voor vijf jaar en maximaal 12.000 bezoekers. Gemeente Terschelling heeft geen eigen natuurregels die verdergaan dan de eisen waaraan de provincie heeft getoetst.