Test straalzendersysteem op Terschelling

Defensie test van 4 tot en met 8 oktober een nieuwverworven straalzendersysteem op Terschelling.

Met de testresultaten kan Defensie bepalen of de apparatuur in de toekomst mogelijk gebruikt kan worden voor missies en bij humanitaire operaties en andere crisissituaties. Het doel is om met de straalzenderset uitgevallen communicatiemiddelen (telefonie, internet en andere vormen van communicatie) snel te herstellen.

Het betreft een straalzenderset met mast die op verschillende hoogtes tussen 3 en 18 meter wordt opgezet en waarmee een verbinding wordt gemaakt tussen West-Terschelling en de Vliegbasis Leeuwarden. De mast wordt geplaatst op het Seinpaalduin West Terschelling. De apparatuur wordt met een Chinook afgeleverd bij voetbalveld SC Midsland op maandag 4 oktober 2021 tussen 12.30 en 13.30 uur. De mast zendt geen schadelijke straling of geluid uit.