TONK-regeling beschikbaar

Inwoners die door corona(maatregelen) meer dan 30% inkomstenverlies hebben, kunnen nu een tegemoetkoming aanvragen. 

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke financiële ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten voor mensen die door de coronamaatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf. De TONK-regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen voor een tegemoetkoming over deze periode moeten uiterlijk op 31 juli 2021 ingediend zijn. Op de website van De Dienst Noardwest Fryslân staat meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier. De Dienst Noardwest Fryslân beoordeelt namens de gemeente alle aanvragen.