TONK-regeling verruimd

Als u meer dan 30% inkomensverlies heeft, kunt u een aanvraag doen.

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke financiƫle ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten voor mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf.

Een belangrijke voorwaarde voor de TONK-regeling is dat uw woonlasten (huur of hypotheek) hoger moeten zijn dan 25% van uw inkomen. Tot nu toe was dit percentage 30% of meer. Ook de berekening van de totale woonlasten is veranderd. Door deze wijzigingen komen meer mensen in aanmerking voor een tegemoetkoming uit de TONK-regeling. De verruiming gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in. Alle informatie over deze en de andere voorwaarden vindt u op www.sozawe-nw-fryslan.nl/tonk-regeling