Uitnodiging bijeenkomst plannen Dellewal

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de plannen rondom het gebied Dellewal op maandag 25 februari.

De gemeente is bezig met het opstellen van een bestemmingsplan voor dit gebied. Het voorontwerp is gereed en wordt ter inzage gelegd. Wij willen u graag informeren over het bestemmingsplan en u rondleiden langs vijf locaties om de hoofdlijnen toe te lichten.

U kunt zich uiterlijk 20 februari aanmelden voor een ochtend- of middagbijeenkomst via m.romar@terschelling.nl, tel. 446 244. Het ochtendprogramma duurt van 9.30 - 12.00 uur. Het middagprogramma van 13.30 - 16.00 uur.

Programma

•           opening door wethouder Haringa

•           korte toelichting op bestemmingsplanprocedure

•           bezoek locatie Duinappartementen-plan

•           bezoek locatie maatregel waterveiligheid

•           bezoek locatie plan oude campus

•           bezoek locatie kruispunt Nieuwe Dijk - Hoofdweg

•           bezoek locatie Bunkermuseum

Als u niet in de gelegenheid bent om mee te lopen, bent u ’s avonds van harte welkom bij een inloopbijeenkomst over het voorontwerp bestemmingsplan Dellewal. Hiervoor kunt u terecht in de hal van het gemeentehuis van 19.30 - 21.30 uur.