Uitnodiging onderzoek toekomst onderwijs

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op 14 december a.s.

Op Terschelling willen we alle kinderen en jongeren de kansen geven om zich te ontwikkelen tot volwaardige, actieve en verantwoordelijke deelnemers aan de maatschappij. Dit vraagt om vernieuwend, hoogwaardig onderwijs op Terschelling dat in kan spelen op ontwikkelingen. Leven op een eiland stelt extra eisen aan het onderwijs. Daarom  onderzoeken leerkrachten, ouders, onderwijsinstellingen, voorschoolse voorzieningen, kinderopvang en het bedrijfsleven naar toekomstmogelijkheden voor een uitdagende leer- en leefomgeving die het beste uit onze jongeren haalt.

Noorderwijs, die het onderzoek uitvoert, praat met alle belanghebbenden en organiseert op vrijdag 14 december a.s. een bijeenkomst voor iedereen op het eiland die het onderwerp een warm hart toedraagt. U bent hiervoor van harte uitgenodigd om 14.00 uur in de raadzaal. Als u bij de bijeenkomst uw smartphone meeneemt, kunt u deelnemen aan een peiling.