Vergunningverlening verandert

Vanaf 17 december 2021 zijn er veranderingen in de wijze waarop de vergunningverlening voor Terschelling is georganiseerd.

Vanaf die datum werkt de gemeente Terschelling samen met de gemeente Harlingen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De Friese uitvoeringsdienst FUMO zal vanaf die datum alleen nog de milieutaken uitvoeren voor Terschelling. De gemeente heeft goede afspraken gemaakt met de FUMO over de overdracht van de lopende werkzaamheden. Wij verwachten dan ook niet dat de overdracht van het werk problemen zal opleveren. Wel moet u er rekening mee houden dat de afhandelingsduur van uw vergunningaanvraag wordt verlengd.

Wat betekent dit als u een vergunning wilt voor bijvoorbeeld bouw, sloop of het kappen van een boom? De aanvraag kan op dezelfde manier worden aangevraagd via www.omgevingsloket.nl.
Voor informatie over lopende aanvragen en vergunningen kunt u bellen met de gemeente 0562-446244 of mailen naar omgevingsvergunning@terschelling.nl