Verruimde mogelijkheden winterterrassen

De gemeente komt tegemoet aan de wens van horeca-ondernemers om winterterrassen in te richten.

De horeca is een sector die door de coronamaatregelen hard getroffen is. Door de regels tijdelijk te versoepelen, kunnen ondernemers ook in de koudere maanden een terras aanbieden. Hierbij staat de veiligheid van de inwoners en gasten voorop.

Bij het verruimen van de mogelijkheden is vooral gezocht naar een balans tussen de belangen van de samenleving en de economie. Zo zorgt meer ruimte en het vertoeven op een terras ook voor meer veiligheid in de vorm van een lager besmettingsrisico.

Tijdelijke verruiming
De tijdelijke verruiming houdt kortgezegd in dat winterterrassen onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan voor alle type horecabedrijven. Een winterras sluit aan op het horecapand en heeft een open karakter (bijvoorbeeld een overkapping door luifels of parasols). Van de ondernemers wordt verwacht dat ze vóór een vergunningsaanvraag voor een winterterras goed het gesprek met de omgeving hebben gevoerd.

Horecaondernemers die zich niet aan de spelregels houden kunnen het privilege van een winterterras weer kwijt raken. Daarnaast zorgt de coronacrisis voor onzekere tijden. Bij een veranderende situatie kunnen de verruimde terrasmogelijkheden weer worden teruggeschroefd.

Zienswijze
Afgelopen mei versoepelde de burgemeester de algemene regels voor de horeca. Deze regels waren tot 1 november 2020 van kracht. Deze tijdelijke versoepeling, met verruimde winterterrasmogelijkheden, wordt voortgezet tot 1 april 2021. Gelet op de spoedeisendheid - het economisch gezond houden van het eiland - en het eerder genomen besluit in mei, gaat de beleidsregel op korte termijn in en ligt hij eerst nog ter inzage. Gedurende die periode kan een ieder een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Terschelling. Deze data staan deze week op de gemeentepagina in de Terschellinger.

Met deze nieuwe terrasregels wil de gemeente ondernemers de kans geven, zodra de horeca weer open mag, volop te ondernemen, zodat zij bezoekers op een gastvrije en veilige manier kunnen ontvangen.