Vijftig jaar aan archiefmateriaal openbaar

De firma Dox Support overhandigt 50 jaar aan archiefinventaris aan interim-secretaris Wim van Schoonhoven. Het gaat om de jaren 1944 - 1995 die nu openbaar zijn.

U kunt ze inzien via het Fries archiefnet.

Alle dossiers uit het gemeentearchief van die jaren zijn opgeschoond en ontdaan van dubbelen, kopie├źn, landelijke richtlijnen, documentatie en niet meer van belang zijnde correspondentie. Het gaat daarbij om 2719 dossiers!

De archiefwet 1995 schrijft voor dat archieven na 20 jaar overgebracht dienen te worden naar een archiefbewaarplaats. De archieven zijn daarmee openbaar. In 2016 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG staat op gespannen voet met de Archiefwet 1995. Aan de ene kant dient de privacy beschermd te worden van personen die genoemd worden in de diverse dossiers, aan de andere kant vraagt de Archiefwet 1995 een zo groot mogelijke openheid van dossiers. Voor wat deze inventaris betreft is besloten alle namen te anonimiseren, zodat dossiers niet (meer) terug te herleiden zijn tot namen. Daar waar mogelijk zijn de namen vervangen door functienamen.