Vogelgriep in Fryslân

Er is helaas ook dit voorjaar weer vogelgriep geconstateerd in Friesland en zo ook op Terschelling. Daarom nogmaals de oproep om zieke en dode vogels niet aan te raken maar de gevonden dieren te melden en gebieden met watervogels met rust te laten.

Melden van dode vogels

Heb je als voorbijganger een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 212 24 22. Heb je dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.

Landelijke meldingen

•    Op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) of
•    Op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of meer dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188. Informatie voor commerciële pluimveehouders met zieke of dode vogels is te vinden op de website van de NVWA.

Laat gebieden met (water)vogels met rust

Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

•    Blijf in de natuurgebieden op de paden;
•    Houd honden waar nodig aan de lijn;
•    Geef geen voer aan watervogels en
•    Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.

Meer informatie kan je vinden op de website van Veiligheidsregio.