Voordracht nieuwe burgemeester

Dit item is verlopen op 27-09-2020.

De gemeenteraad heeft Caroline van de Pol voorgedragen als nieuwe burgemeester.

De burgemeesterspost van Terschelling kwam in april vrij na het vertrek van Bert Wassink. Caroline van de Pol is samenwonend heeft 2 zonen en woont in Ursem. Op dit moment is zij nog wethouder voor de VVD in de gemeente Koggenland. 

Als bestuurder en politica heeft ze ruime ervaring in het openbaar bestuur. Haar drijfveer is de interactie tussen samenleving, bestuur en politiek. De vertrouwenscommissie was unaniem in haar advies aan de gemeenteraad. De commissie omschrijft haar als een warme empathische persoonlijkheid, een echte teamspeler die een sterk belang hecht aan de samenwerking met de andere eilanden en gemeenten. De vertrouwenscommissie heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. Er hebben 41 kandidaten op de vacature gereageerd. 

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij 
Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De raad verwacht dat de nieuweburgemeester 28 oktober a.s. kan worden ge├»nstalleerd. Tot de installatie blijft burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld de taken waarnemen.