Waarschuwing blauwalg Duinmeertje Hee

Voor het duinmeertje bij Hee blijft een waarschuwing van kracht.

Een negatief zwemadvies is niet langer noodzakelijk. Er is voor de zwemlocatie wel een waarschuwing voor blauwalgen van kracht.

De zwemwatertelefoon (058) 292 56 50 van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via www.zwemwater.nl.