Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

De gemeente betaalt mee aan het maandelijks premiebedrag.

De AV Frieso is een collectieve basisverzekering met een aanvullende zorgverzekering van uw gemeente en De Friesland. Zij bieden deze aan voor inwoners met een laag inkomen.

U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering AV Frieso als:     

Ga voor meer informatie naar de pagina AV Frieso op de website van de Dienst Noardwest Fryslân
De Dienst Noardwest Fryslân voert voor de gemeente de administratie van de AV Frieso uit.