Parkeren Oud West

 • Concept Parkeernotitie

  In deze notitie staan de uitkomsten van het parkeeronderzoek en de oplossingsscenario’s beschreven. Ook leest u hier de gemaakte - en nog te maken - processtappen die uiteindelijk tot een gedragen maatregelenpakket moeten leiden.

  Lees meer
 • Memo raad Parkeernotitie

  Lees meer
 • Uitkomsten enquête

  Het project is gestart met een enquête onder de inwoners en ondernemers van Oud West. Bij het invullen van de enquête konden mensen ook aangeven of ze deel wilden nemen aan de klankbordgroep. Zo’n 80 personen hadden interesse en hieruit zijn 15 mensen geselecteerd, verdeeld over het gebied. De uitkomsten van de enquête zijn besproken met deze klankbordgroep. Over het algemeen vond de klankbordgroep de uitkomsten herkenbaar en duidelijk.

  Lees meer
 • Parkeren in Oud West

  Twee oplossingen voor parkeerproblemen in Oud West

  In Oud West is de capaciteit om te parkeren beperkt. Bovendien zijn de woonstraten niet berekend op grote aantallen geparkeerde auto’s. Veel inwoners en ondernemers ervaren overlast van de vele geparkeerde auto’s. Daar wil gemeente Terschelling graag iets aan veranderen. Na een enquête en meerdere bijeenkomsten met de klankbordgroep, zijn er nu twee mogelijke oplossingen bekend. De nieuwe gemeenteraad maakt naar verwachting begin van de zomer een keuze over welke oplossing uiteindelijk uitgevoerd wordt. Wethouder Sietze Haringa: ‘met deze oplossingen komt er meer ruimte en een zekere parkeerplek voor bewoners. Daarnaast is er óók voor bezoekers meer kans op een plek.’

  De uitkomsten van de enquête en de oplossing staan beschreven in de parkeernotitie Oud West. U bekijkt de notitie hier.

  Lees meer