Verkiezingen

Verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip

Op woensdag 20 maart vinden de verkiezingen plaats voor de leden van de Provinciale Staten van Fryslân en het bestuur van het Wetterskip Fryslân. Als u op 4 februari ingeschreven staat op Terschelling, dan ontvangt u uw stempassen uiterlijk op 6 maart.

U wilt een iemand anders voor u laten stemmen in een andere Friese gemeente

U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen bij de publieksbalie. Dit kan tot uiterlijk 19.30 uur op vrijdag 15 maart. U kunt het aanvraagformulier L8 hier downloaden.

U wilt in een andere Friese gemeente stemmen

U kunt een kiezerspas aanvragen bij de publieksbalie. Dit kan tot uiterlijk 19.30 uur op vrijdag 15 maart. U kunt het aanvraagformulier K6 hier downloaden. Na ontvangst van uw stempassen, kunt u deze bij de publieksbalie laten omzetten in een kiezerspas tot en met 19 maart.

U wilt een andere kiezer voor u laten stemmen op Terschelling

U kunt nu een schriftelijke volmacht aanvragen bij de publieksbalie of na ontvangst van uw stempassen de persoon te machtigen. Door het invullen van de achterzijde van de stempassen en een kopie van uw legitimatie mee te geven kan een gemachtigde namens u stemmen. Op het moment dat deze zelf stemt, kan hij/zij ook voor u stemmen voor dezelfde verkiezing. Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Zie verder:

Verkiezingen, kiezerspas

Verkiezingen, een ander machtigen