Bestemmingsplannen

De bestemming van een perceel kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier zoeken op adres of via de kaart. Als het perceel in een ouder bestemmingsplan valt dan is het mogelijk dat het plan niet digitaal beschikbaar is.Oudere bestemmingsplannen welke niet digitaal beschikbaar zijn kunt u inzien op het gemeentehuis.

Wilt u een bestemmingsplan in het gemeentehuis inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) via telefoonnummer 0566 - 750 300.

In dit gedeelte van de website vind u verwijzingen naar diverse bestemmingsplannen, digitaal (www.ruimtelijkeplannen.nl) en/of in pdf. Daarnaast treft u ook een verwijzing aan naar plannen die in procedure zijn.