Bestemmingsplannen

De bestemming van een perceel kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Als het perceel in een ouder bestemmingsplan valt dan is het mogelijk dat het plan niet digitaal beschikbaar is.Oudere bestemmingsplannen welke niet digitaal beschikbaar zijn kunt u inzien op het gemeentehuis.

Wilt u een bestemmingsplan in het gemeentehuis inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) via telefoonnummer 0566 - 750 300.

In dit gedeelte van de website vind u verwijzingen naar diverse bestemmingsplannen, digitaal (www.ruimtelijkeplannen.nl) en/of in pdf. Daarnaast treft u ook een verwijzing aan naar plannen die in procedure zijn.