Bestemmingsplan Formerum, Zedjespad (agrarisch bouwperceel)

U kunt het plan raadplegen via NL.IMRO.0093.BPFOR17ZEDJESPAD-VG01 op ruimtelijkeplannen.nl of hieronder het plan in pdf formaat downloaden.