Bestemmingsplan West-Terschelling, Campus

U kunt het bestemmingsplan raadplegen via NL.IMRO.0093.BPWET12CAMPUS-VA01 op ruimtelijkeplannen.nl of hieronder het bestemmingsplan en ook het beeldkwalitetplan in pdf formaat downloaden.

Bestemmingsplan West-Terschelling, Campus