De beheersverordening Formerum aan Zee

U kunt het plan raadplegen via NL.IMRO.0093.BVFormerumaanZee-VG01 op ruimtelijkeplannen.nl of hieronder het plan in pdf formaat downloaden.