Diverse bestemmingsplannen die in procedure zijn of komen

Bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof
Bestemmingsplan Havengebied
Bestemmingsplan paviljoen de Walvis
Bestemmingsplan Badhotel Midsland aan Zee
Bestemmingsplan Zedjespad Formerum (agrarisch bouwperceel)
Bestemmingsplan Kaap op Seinpaalduin (Kaapsduin)
Wijzigingsplan realisatie drie recreatiewoningen Duinweg Midsland
Bestemmingsplan Willem Barentszkade 14 en 15 en Commandeurstraat 13
Bestemmingsplan Dellewal en omgeving
Bestemmingsplan parkeernormen
Wijzigingsplan camping Grientebos

Hier treft u diverse bestemmingsplannen aan die in procedure zijn (voorontwerp, ontwerp, vastgesteld, deels/geheel in werking)