Diverse bestemmingsplannen die in procedure zijn of komen

Bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof
Bestemmingsplan Havengebied
Bestemmingsplan paviljoen de Walvis
Bestemmingsplan Badhotel Midsland aan Zee
Bestemmingsplan Zedjespad Formerum (agrarisch bouwperceel)
Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijfsgebouwen paardenhouderij, Dorpsstraat 20
Bestemmingsplan Kaap op Seinpaalduin (Kaapsduin)
Wijzigingsplan realisatie drie recreatiewoningen Duinweg Midsland
Bestemmingsplan Willem Barentszkade 14 en 15 en Commandeurstraat 13
Bestemmingsplan Kamperen bij de boer Kooipad 7, West-Terschelling
Bestemmingsplan Dellewal en omgeving
Bestemmingsplan parkeernormen

Hier treft u diverse bestemmingsplannen aan die in procedure zijn (voorontwerp, ontwerp, vastgesteld, deels/geheel in werking)