Lokale verordeningen

De raad neemt besluiten die voor het reilen en zeilen van de gemeente van belang zijn en stippelt het beleid voor de lange termijn uit. De gemeenteraad maakt tevens uit aan welke zaken geld wordt besteed. Ook stelt de raad de regels vast, waaraan inwoners en bezoekers zich moeten houden.

Bekijk hier een overzicht van de verordeningen en regelingen van de gemeente Terschelling

Direct naar verordeningen en regelingen