Lokale verordeningen

De raad neemt besluiten die voor het reilen en zeilen van de gemeente van belang zijn en stippelt het beleid voor de lange termijn uit. De gemeenteraad maakt tevens uit aan welke zaken geld wordt besteed. Ook stelt de raad de regels vast, waaraan inwoners en bezoekers zich moeten houden. Op de website van overheid.nl kunt u de gemeentelijke verordeningen raadplegen. Zie voor de verschillende onderwerpen de onderstaande links.

Algemeen

Automatisering en informatisering

Bestuur en recht

Financiƫn en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn

Milieu

Onderwijs

Openbare orde en veiligheid

Personeel en organisatie

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Volkshuisvesting en woningbouw