Een ramp, crisis of terreurdaad...

Waarschijnlijk denkt u niet zo vaak aan rampen. Maar wat elders voorkomt, kan ook op Terschelling gebeuren. Een ontploffing, een giftige gaswolk die vrijkomt, een schip met gevaarlijke lading dat strandt, een grootschalige natuurbrand of een terreurdaad. "Je moet er toch niet aan dénken", zeggen mensen al gauw, maar af en toe moeten we dat juist wel. Om goed voorbereid te zijn en te weten wat we moeten doen als zoiets ernstigs hier onverhoopt toch gebeurt.

Stel dat...
Bij een grootschalig incident, een ramp of crisis moeten alle hulpverleners direct aan het werk. Het gaat immers om mensenlevens. De hulpverleners moeten samenwerken en die samenwerking moet goed verlopen. Om dat te kunnen bevorderen beschikken de gemeenten in de provincie Friesland over een Regionaal Crisisbeheersingsplan. Dit plan is door de provincie Friesland goedgekeurd. In het crisisbeheersingsplan wordt de organisatie en de coördinatie van diensten en instanties beschreven die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen en andere crisissituaties. Instanties als politie, GHOR, brandweer en de gemeente zijn daar bijna altijd bij betrokken. In sommige gevallen zijn ook andere organisaties betrokken zoals het waterschap of bedrijven die gas, water en elektra leveren.

De belangrijkste regels
Als er sprake is van een grootschalig incident, een ramp of een crisis dan kan de sirene afgaan. Bovendien worden soms ook geluidswagens ingezet die u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Gaat de sirene, dan geeft deze het volgende signaal: drie keer lang met tussenpozen van een halve minuut. Elke maandag van de eerste maand wordt de sirene getest. Gaat de sirene op een ander moment af, houdt u zich dan aan de volgende zeven regels:

1.       Ga naar binnen en blijf binnen. Dit geldt voor iedereen, ook als u op uw werk of op school bent, behalve soms voor de mensen van de hulpdiensten. Haal uw kinderen ook niet van school. Op school wordt hen verteld wat er gedaan moet worden. Zit u in de auto, verlaat deze dan en ga zo snel mogelijk naar binnen. Het advies 'naar binnen' betekent: ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen, een huis een winkel etc. Bent u thuis en kloppen er mensen bij u aan, geef hen dan gelegenheid om te schuilen. Als andere mensen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

2.       Sluit gaskraan en doof alle vuur in huis, gaspitten, sigaren, sigaretten, kaarsen en dergelijke.

3.       Sluit deuren en ramen.

4.       Zet de radio aan en luister naar de provinciale calamiteitenzender Omrop Fryslân (in de ether op 92.2 FM of anders via internet op www.omropfryslan.nl en dan kiest u voor radio).

5.       Zet de TV aan en kijk naar de landelijke TV-zenders of naar Omrop Fryslân (eventueel ook te bereiken via internet www.omropfryslan.nl en kiet dan voor TV). Deze zenders zullen informatie over het grootschalige incident, de ramp of de crisis geven.

6.       Volg de aanwijzingen die via de radio en TV door de autoriteiten gegeven worden precies op.

7.       Telefoneer niet of zo min mogelijk. Als het telefoonnet overbelast is, hebben de hulpverleners daar hinder van en kunnen zij de juiste mensen niet bereiken.

8.       Houd ook rekening met het in veiligheid brengen van (huis)dieren en vee.

Evacuatie
Als u te horen krijgt dat u uw huis moet verlaten (evacueren), volg dat bevel dan zo snel mogelijk op. Luister goed naar de naam en het adres van de opvanglocatie waar u naar toe moet. Houd daarbij de volgende regels in het oog, ze zijn van levensbelang!!

1. Controleer of gas, elektra en water zijn afgesloten.
2. Neem zoveel mogelijk buurtbewoners mee.
3. Neem medicijnen, geld en identiteitspapieren mee.
4. Neem per persoon in ieder geval één deken mee.
5. Ga naar het genoemde opvangcentrum of naar familieleden in veilig gebied.

Hulpbehoevend?
Als u hulpbehoevend bent, hang dan een wit laken uit uw raam en laat (ook ‘s avonds en ‘s nachts) het licht branden. Als u iemand verzorgt die hulpbehoevend is, laat hem of haar daar niet alleen achter! Maak door middel van een laken duidelijk dat u en degene die u verzorgt, afhankelijk zijn van hulp van derden. Verlaat u de woning met de hulpverlener, denk dan alsnog aan de evacuatieregels.

Wilt u de informatie over de ramp of crisis blijven volgen:
Wat er aan de hand is, hoort u via de radio en TV. Actuele informatie over de ramp vindt u ook op de website van de gemeente.
Een internetsite die meer algemene informatie geeft over objecten met een potentieel risico is de www.risicokaart.nl.
Informatie over hoe te handelen bij een terreurdaad kunt u vinden op de internetsite
www.nctb.nl
.

Gemeentelijk rampenplan
De rijksoverheid heeft de taken van de rampenbestrijding in handen gelegd van de Veiligheidsregio’s. Dit is geregeld in de Wet Veiligheidsregio’s. In deze wet staat precies omschreven welke taken de gemeenten en hulpdiensten hebben, waar zij zich op moeten voorbereiden en hoe de bevelsstructuur is ingeval van een ramp of een zwaar ongeval. Zo staat omschreven dat de gemeenteraad een risicoprofiel moet vaststellen, dat burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de rampenbestrijding en dat de burgemeester tijdens een ramp het opperbevel heeft. De burgemeester stelt verder rampbestrijdingsplannen vast. Dit zijn een draaiboeken met concrete bestrijdingsmaatregelen voor gevaarlijke situaties waarvan de plaats, aard en gevolgen te voorzien zijn.

In de Veiligheidsregio Fryslân is besloten op het gebied van rampenbestrijding samen te werken met 31 gemeenten. De Veiligheidsregio ontwikkelt in samenwerking met de gemeenten een uniform crisisplan. Dit crisisplan is een uitwerking van het landelijke referentiekader crisisplan. Tot die tijd wordt gewerkt met een model rampenplan en model deelplannen. Deze plannen zijn in iedere gemeente in hoofdzaak dezelfde. Door met dezelfde plannen te werken wordt de rampenbestrijding vereenvoudigd.

Iedere gemeentelijke sector heeft een eigen deelplan. Zo zijn er deelplannen voor de registratie van slachtoffers, de opvang en verzorging van evacué(e)s, schaderegistratie en voorlichting. Ook de brandweer, de politie en de GGD hebben deelplannen. Daardoor weet de gemeente precies wie welke taken heeft ingeval van een ramp.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Meer informatie over het gemeentelijk rampenplan kunt u verkrijgen bij de medewerkers integrale veiligheid van de gemeente Terschelling, te bereiken via het centrale nummer van de gemeente 0562-446244.