Gebruik en plaatsing zeecontainers bedrijventerrein Nieuwe Dijk

In april 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders beleid vastgesteld voor het gebruik en de plaatsing van zeecontainers op het bedrijventerrein Nieuwe Dijk.

Dit beleid is vastgesteld naar aanleiding van het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In dit beleid is aangegeven hoe de gemeente binnen de grenzen van het bestemmingsplan bedrijventerrein en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgaat met het plaatsen van zeecontainers op het bedrijventerrein. Bij het vastgestelde beleid is een kaart gevoegd, waarop is aangegeven waar op het bedrijventerrein wel en geen zeecontainers mogen worden geplaatst.

Parallel aan dit vastgestelde beleid wordt de van 2009 daterende beleidsnotitie “Plaatsing zeecontainers” voor het bedrijventerrein Nieuwe Dijk ingetrokken.

Tegen het vastgestelde beleid kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend.