Geluidsopname maken van gesprek met gemeente

Een burger kan verschillende redenen hebben om een opname van een gesprek met een overheidsinstantie te maken.

Sommige burgers vinden het belangrijk om een gesprek - waar voor hen veel van af hangt - nog eens terug te luisteren. Anderen willen de opnamen gebruiken als 'bewijs' in een procedure. De Nationale Ombudsman heeft spelregels opgesteld voor het opnemen van een gesprek met de overheid. De gemeente Terschelling onderschrijft deze spelregels.