Jaarverslag 2018 bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie doet over 2018 verslag aan het college en de burgemeester over het aantal ingekomen bezwaarschriften, aantal uitgebrachte adviezen en vermeldt in hoeveel gevallen het college en burgemeester overeenkomstig of in afwijking van het advies van de commissie heeft besloten.