Onverwijld van kracht verklaren omgevingsvergunning

De meeste omgevingsvergunningen treden pas 6 weken na bekendmaking in werking. De wet geeft het college de bevoegdheid om dergelijke vergunningen, na bekendmaking, direct van kracht te verklaren. Het college heeft hiervan voor een aantal vergunde activiteiten gebruik gemaakt. Voordeel hiervan is dat vergunninghouders direct aan de slag kunnen.