FUMO

De FUMO (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving) voert de taken voor de gemeente uit op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op grond van de Wabo (Wet algemene bepalingen  omgevingsrecht).

 • Contact

  Heeft u vragen over bouwzaken? Neem dan contact op met de FUMO via telefoonnummer 0566 - 750 300. De medewerkers zijn bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. U kunt ook mailen naar info@fumo.nl.

  Aanvragen en vergunningen liggen ter inzage op het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

 • Tien meest gestelde vragen over de FUMO / bouwvergunningen

  Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. Via www.omgevingsloket.nl kunt u samen met een bouwkundig bureau nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Eenvoudige vergunningen kunt u dan ook meteen aanvragen. Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Fumo (op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur), via telefoonnummer 0566 - 750 300 of e-mail info@fumo.nl. Lees hieronder de 10 meest gestelde vragen.

  Lees meer
 • Ik wil (ver)bouwen of slopen

 • Een omgevingsvergunning aanvragen