FUMO

Sinds 1 april 2014 voert de FUMO (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving) de taken op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op grond van de Wabo (Wet algemene bepalingen  omgevingsrecht) voor de gemeente Terschelling uit.

 • Contact

  Heeft u vragen over bouwzaken? Neem dan gerust contact op met de FUMO via telefoonnummer 0566 - 750 300. Onze medewerkers zijn iedere werkdag bereikbaar.

  Iedere dinsdag is een medewerker van de FUMO aanwezig op het gemeentehuis. Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar info@fumo.nl of neem contact op via telefoonnummer 0566 - 750 300.  Aanvragen en vergunningen liggen ter inzage op het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

 • Tien meest gestelde vragen over de FUMO / bouwvergunningen

  Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. Via www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Eenvoudige vergunningen kunt u dan ook meteen aanvragen. Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van de Fumo, via telefoonnummer 0566 - 750 300 of e-mail info@fumo.nl. Lees hieronder de 10 meest gestelde vragen.

  Lees meer
 • Ik wil (ver)bouwen of slopen

 • Een omgevingsvergunning aanvragen