Leges Terschelling

 • Wat is het?

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een deel van deze taken wordt in de vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen. Om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken, betalen afnemers van gemeentelijke diensten leges.

 • Direct regelen Terschelling

  Tarieventabel Leges 2020

  Elektronisch bezwaar maken tegen de leges

  U kunt uw bezwaar alleen schriftelijk, per fax of via DigiD indienen. Een e-mail sturen voldoet niet aan de vereisten.

 • Hoe werkt het?

  Wie de leges betalen, is afhankelijk van het type dienst dat wordt afgenomen. In veel voorkomende gevallen zijn het inwoners die betalen voor een paspoort, een rijbewijs of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Het kunnen echter ook projectontwikkelaars en eigenaren/gebruikers van (niet-)woningen zijn die een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning.