Leges Terschelling

 • Wat is het?

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een deel van deze taken wordt in de vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen. Om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken, betalen afnemers van gemeentelijke diensten leges.

 • Direct regelen Terschelling

  Tarieventabel Leges 2022

  Elektronisch bezwaar maken tegen de leges

  U kunt uw bezwaar alleen schriftelijk, per fax of via DigiD indienen. Een e-mail sturen voldoet niet aan de vereisten.

 • Hoe werkt het?

  Wie de leges betalen, is afhankelijk van het type dienst dat wordt afgenomen. In veel voorkomende gevallen zijn het inwoners die betalen voor een paspoort, een rijbewijs of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Het kunnen echter ook projectontwikkelaars en eigenaren/gebruikers van (niet-)woningen zijn die een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning.

 • Meer informatie

  Het college van B&W heeft op  24-09-2019 de Normkostenregeling bouwleges gemeente Terschelling vastgesteld. Op 12-12-2019 zijn deze inwerking getreden.

  Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt leges geheven. Voor  bouwactiviteiten is de grondslag voor de leges het bedrag aan bouwkosten wat wordt opgegeven door de aanvrager op zijn aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning. Om de aannemelijkheid van de opgegeven bouwkosten te toetsen zijn deze beleidsregels opgesteld. Hiermee wordt op √©√©nduidige wijze getoetst of de grondslag voor de leges op een aannemelijk bedrag is bepaald.

  De normkostenregeling vindt u hier:

  Normkostenregeling

  Bijlage 1

  Bijlage 2

  Basisbedragen 2e kwartaal 2019 Friesland

  Basisbedragen 4e kwartaal 2019 Friesland

  Basisbedragen 4e kwartaal 2020 Friesland