Lutineprijs Terschelling

  • Wat is het?

    De Lutineprijs is een cultuurhistorische prijs voor publicaties over Terschelling. Dit kunnen historische, sociologi¬≠sche, economische, taalkundige, biologische of psycholo¬≠gische publicaties zijn. De Lutineprijs bestaat uit een passend aandenken en een geldbedrag.

  • Direct regelen Terschelling

  • Hoe werkt het?

    B&W kennen de Lutineprijs toe na advies van een jury van drie personen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Wanneer er naar het oordeel van B&W geen auteur is die voor de prijs in aanmerking komt, wordt die niet toegewezen.

  • Openbare documenten