Ouderbijdrage peuteropvang (kinderopvang) Terschelling

 • Wat is het?

  Voor peuteropvang en kinderopvang geldt vanaf 1 januari 2018 dezelfde ouderbijdragesystematiek. Alle ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage.

  Voor ouders die gebruik maken van de peuteropvang Dikkie Dik en Ieniemienie betekent het dat zij in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag of voor gemeentetoeslag.

  Per 1 januari 2018 verandert de financiering van de peuteropvang.

  Samengevat betekent dit:

  • Vanaf dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag.
  • U gaat vanaf 1 januari 2018 een uurprijs betalen.
   Een deel van deze kosten krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag.
  • Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag bent u verplicht deze aan te vragen.
  • Om voor toeslag in aanmerking te komen zijn wij verplicht de rekening te delen door 12 maandelijkse termijnen.

  Uurprijs x aantal uren per week x 40 schoolweken/12 maanden

  Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag moeten bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor peuteropvang.

  Voor ouders die geen Kinderopvangtoeslag krijgen betaalt de gemeente een vergoeding aan de Prokino Kinderopvang. Prokino Kinderopvang brengt dan direct een lager bedrag in rekening aan ouders.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

  • U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus .
  • U hebt met Prokino Kinderopvang een contract afgesloten
  • U betaalt de kosten voor deze opvang
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of u onderhoudt het kind in belangrijke mate
  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang
  • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres

  Voor verdere informatie kijk op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl

  U kunt de toeslag aanvragen via www.toeslagen.nl    

  Voor de aanvraag heeft u nodig:

  • Uw rekeningnummer
  • Uw DigiDcode
  • Het LRKP-nummer (landelijk registratienummer kinderopvang-peuteropvang)
  • Totaal aantal uren peuteropvang per maand (dit staat op uw contract) alsmede de uurprijs peuteropvang (€ 7,45).

  Na inschrijving van uw kind bij Prokino peuteropvang ontvangt u een contract. Op dit contract peuteropvang staan alle gegevens die u nodig heeft (behalve uw inkomensgegevens) om de kinderopvangtoeslag aan te vragen.

  Wanneer heeft u recht op gemeentetoeslag?

  Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag dan heeft u recht op gemeentetoeslag.

  Wij hebben dan uw inkomensgegevens nodig om te bepalen hoe hoog het toeslagbedrag is. Deze gegevens stuurt u mee door middel van een inkomensverklaring van beide ouders. Deze is gratis op te vragen bij de belastingdienst op telefoonnummer 0800-0543. Meer informatie hierover vindt u op de toelichting bij het formulier “Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag. Prokino Kinderopvang vraagt de tegemoetkoming voor u aan bij de gemeente.

  Voor deze aanvraag hebben wij het volgende van u nodig:

  Zodra Prokino peuteropvang alle gegevens ontvangen heeft, ontvangt u van Prokino een contract. Hierop vindt u het door u te betalen maandbedrag terug.

  Let op! Prokino kan de prijs van de opvang alleen berekenen als ze uw inkomensgegevens tijdig in hun bezit hebben.

 • Meer informatie

  Wat betaalt u zelf als ouder?    

  Vanaf 1 januari 2018 zal peuteropvang € 7,45 per uur gaan kosten.  Dit is het maximale uurtarief dat het ministerie SZW voor 2018 heeft vastgesteld.

  Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen is Prokino peuteropvang verplicht de rekening te delen door 12 maandelijkse termijnen. Bij de gemeentetoeslag wordt dezelfde systematiek toegepast. Uw maandbedrag wordt dan als volgt vastgesteld:

  40 weken x € 7,45 x 6 uur per week / 12 maanden= € 149,00 per maand

  In onderstaande tabel kunt u zien hoe hoog in 2018 uw toeslag is en wat uw netto maandlasten zijn, Let op dit zijn voorbeelden .

  inkomen

  Maandbedrag bij 6 uur per week

  Toeslag per maand

  Netto maandlasten

  20.000

  € 149,00

  € 140,06

  €  8,94

  30.000

  € 149,00

  € 134,70

  € 14,30

  40.000

  € 149,00

  € 124,,27

  € 24,73

  50.000

  € 149,00

  € 115,03

  € 33,97

  60.000

  € 149,00

  € 107,73

  € 41,27

  70.000

  € 149,00

  € 91,34

  € 57,66

  De complete toeslagen tabel kunt u downloaden op www.maatschappelijkekinderopvang.nl

  Heeft uw kind een VVE indicatie?

  Over het algemeen maken kinderen 2 dagdelen gebruik van de peuteropvang. Als uw kind een VVE-indicatie heeft mag hij/zij 4 dagdelen komen. Het eerste en twee dagdeel betaalt u dan volgens bovenstaande systematiek. Het derde en vierde dagdeel betaalt de gemeente en deze dagdelen zullen ook niet verschijnen op uw factuur.

  Mocht u vragen hebben of u wel of niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan kunt u bellen met de belastingdienst op 0800-0543.

  Voor vragen over gemeentelijke toeslag of VVE, kunt u ’s middags bellen met Debbie Otten op 06-333 20 217 of mailen naar d.otten@prokino.nl