Peuteropvang Terschelling

 • Wat is het?

  Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Maak dan gebruik van peuteropvang! De peuteropvang is een leuke en leerzame plek waar uw kindje leert samenspelen met andere kinderen. De peuteropvang is hierdoor een goede voorbereiding op de basisschool. Zo maakt uw kind straks een goede start in groep 1!

  De wereld ontdekken

  Peuters zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. De peuteropvang maakt die wereld stap voor stap een beetje groter. Op de peuteropvang leert uw kind deel uit te maken van een groep: samen spelen, eerlijk delen en op je beurt wachten. Ook wordt op de peuteropvang de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motoriek en emotionele ontwikkeling van uw kind gestimuleerd.

  Spelenderwijs leren

  Op de peuteropvang wordt gewerkt met een vast dagritme. Alle peuters doen mee aan de kring en de groepsactiviteiten. Daarnaast is er tijd voor vrij spelen. Het samen plakken, kleien, verven, lezen, zingen, bouwen, klimmen en klauteren draagt bij aan de ontwikkeling van uw kind. Deskundige medewerkers zorgen er hierbij voor dat uw kind zich fijn voelt en vooral: dat het kind zichzelf kan zijn.

  VVE: een steuntje in de rug

  Alle peuteropvanglocaties op Terschelling werken met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Een VVE-programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel op het gebied van taal en rekenen als ook de sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling. Er wordt gewerkt met thema’s die peuters aanspreken. De medewerkers op de peuteropvang zijn geschoold in werken met een VVE-programma.

  Extra uren

  Sommige peuters kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken bij hun ontwikkeling. Zij kunnen extra uren naar de peuteropvang. Zo verloopt de overgang naar de basisschool soepeler. Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan zijn deze extra uren kosteloos. Zo krijgen kinderen die extra steun kunnen gebruiken dit al in een vroeg stadium aangeboden.

  Samenwerking met consultatiebureau en basisonderwijs

  De peuteropvang werkt samen met het consultatiebureau en het basisonderwijs. Met het consultatiebureau omdat de jeugdverpleegkundigen de indicatie voor VVE afgeven. Met het basisonderwijs wordt samengewerkt om te zorgen dat de overstap van de peuteropvang naar groep 1 zo soepel mogelijk verloopt voor uw kind. Alle peuteropvanglocaties zijn ondergebracht bij een basisschool en werken hier mee samen.

 • Hoe werkt het?

  U kunt uw kind rechtstreeks bij Prokino peuteropvang inschrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met d.otten@prokino.nl of 0562-448154.

  Wat kost het?

  Voor de peuteropvang betaalt u een vast bedrag per uur. Deze kosten hoeft u niet volledig zelf te betalen. Een deel van de kosten krijgt u terug via de kinderopvangtoeslag en/of wordt vergoed door de gemeente. Hoeveel u zelf moet betalen is afhankelijk van uw inkomen.

  Bekijk ook de pagina ouderbijdrage peuteropvang en kinderopvang