Rioolverstopping Terschelling

 • Wat is het?

  Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw grond. Laat een expert kijken naar de oorzaak van de verstopping. Als deze buiten uw perceelgrenzen ligt is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten. In alle andere gevallen bent u dat of de verhuurder van uw woning.

 • Direct regelen Terschelling

   Zie voor nadere informatie en kosten de onderstaande bijlage(n).

  Beleidsnotitie rioolaansluitingen en uitwegen

 • Hoe werkt het?

  Heeft u een rioolverstopping of brand het rode lampje van een pompput? Neem dan kontakt op met onze storingendienst via telefoonnummer 06-55983890. Deze zijn voor dringende zaken ook bereikbaar buiten kantooruren.

  Hebt u klachten over de afvoer van regenwater in uw straat? Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Meld de problemen altijd bij de gemeente. Gaan uw klachten over een put die de gemeente niet beheert, neem dan contact op met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.

  Opheffen rioolverstopping

  Bij een verstopping van de riolering die op uw huis is aangesloten, is het belangrijk om vast te stellen waar de oorzaak van de verstopping zich bevindt: op eigen grond of op gemeentegrond. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen bij de gemeente.

  Bevindt de oorzaak van de verstopping zich op gemeentegrond, dan gaat de gemeente meestal op eigen kosten de verstopping opheffen. Als de oorzaak van de verstopping zich op eigen grond bevindt, dan zijn de kosten voor het opheffen van de verstopping voor de eigenaar van de grond.

  Vergoeding voor kosten opheffen verstopping

  U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de kosten die u hebt gemaakt als de oorzaak van de verstopping zich op gemeentegrond bevindt. Informeer bij de gemeente of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Meer informatie

  Rioolverstopping

  Wie er verantwoordelijk is voor het opheffen van een rioolverstopping hangt af van de plek van oorsprong van de verstopping:

  • Bevindt de oorsprong van de verstopping zich op gemeentegrond? De gemeente betaalt in het algemeen de kosten voor het opheffen van de verstopping.
  • Bevindt de oorsprong van de verstopping zich op uw eigen grond? U betaalt zelf de kosten voor het opheffen van de verstopping.

  Beheer van het rioolstelsel door de gemeente

  Het onderhoud van de gemeentelijke riolering is geregeld in een onderhoudsplan (gemeentelijk rioleringsplan). De gemeente kan in een speciale rioleringsverordening ook bepalen hoe vaak de reinigingsdienst de putten in een straat leegzuigt. Heeft de gemeente geen rioleringsverordening, dan gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek.

  Bij verstopping maakt de reinigingsdienst de put leeg. Dit vermindert de overlast en voorkomt schade aan het wegdek.

  Beheer door derden

  De gemeente beheert niet alle openbare paden en wegen. Vooral achterpaden in woonwijken zijn vaak van de eigenaar van het woningblok. Zijn er putten aangebracht in deze achterpaden, dan is de eigenaar van het woningblok verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.