Sluitingsuren van horeca Terschelling

 • Wat is het?

  Wilt u als horecabedrijf een keer langer open zijn dan is toegestaan? In bepaalde gevallen, zoals bij bijzondere evenementen, is dat mogelijk. U moet hiervoor een sluitingtijdenontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Direct regelen Terschelling

  De kosten bedragen voor een eenmalige ontheffing €  25,70. Voor het verkrijgen van een stempelkaart waarmee maximaal zes maal per kalenderjaar ontheffing kan worden aangevraagd van het sluitingsuur bedragen de kosten € 78,85.

 • Hoe werkt het?

  Neem vooraf contact op met de gemeente over de geldende voorwaarden en termijnen. Daarna vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. U krijgt op tijd te horen of de ontheffing wordt toegekend.

  Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na verzending van de afwijzing. Wijst de burgemeester uw bezwaar af, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

  Houders van een drank- en horecavergunning of beheerders van horecabedrijven kunnen een ontheffing aanvragen.

  U moet de ontheffing minstens vier weken voor de bedoelde datum aanvragen. Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 • Wat moet ik doen?

  Geef bij uw aanvraag om ontheffing de volgende informaties:

  • uw naam en adres
  • naam en adres van de leidinggevende (degene die onmiddellijk leiding geeft aan uw horecabedrijf)
  • adres van het horecabedrijf
  • datum, tijd en tijdsduur van de gewenste ontheffing
  • de reden waarom u ontheffing wil