Starterslening Terschelling

 • Wat is het?

  De Starterslening; een steuntje in de rug bij je eerste koopwoning

  Wij vinden het belangrijk dat starters een kans hebben op de koopwoningmarkt. Hiervoor stellen wij geld beschikbaar in een fonds bij SVn voor Startersleningen. Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt… Dat lukt soms tóch dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met zo’n lening overbrugt u het verschil tussen de prijs van het huis dat u wilt kopen (inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat u maximaal kunt lenen. De Starterslening is altijd een aanvulling op uw normale hypotheek.

 • Direct regelen Terschelling

  Aanvraagformulier Starterslening Terschelling

  Op de website van SVn vindt u uitgebreid informatie over de Starterslening.

  SVn

 • Meer informatie

  Voorwaarden gemeente Terschelling

  De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening worden door SVn verzorgd. De gemeente Terschelling heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening  in aanmerking te komen.

  Onderstaande voorwaarden gelden:

  • Het is de eerste keer dat de koopstarter een huis koopt of verkrijgt. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beiden te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen.
  • Doelgroep: Maatschappelijk of economisch aan Terschelling gebonden personen die op het moment van de aanvraag van de starterslening in de gemeente Terschelling woonachtig en verblijfsgerechtigd zijn en zelfstandig een huurwoning bewonen of inwonend zijn, waaronder studerende/schoolgaande kinderen van op Terschelling woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die binnen een jaar na afronding van de studie of school aanvingen volgens de BRP minimaal zes aaneengesloten jaren in de gemeente Terschelling hebben gewoond. De koopstarter is maximaal 35 jaar op het moment van indienen van de aanvraag starterslening en moet de woning waarop de aanvraag betrekking heeft zelf gaan bewonen. In geval er sprake is van twee aanvragers gelden de hiervoor genoemde eisen voor één van beide aanvragers.
  • De starterslening geldt voor particuliere nieuwbouwwoningen in het plangebied West Aletalaan fase 4 en bestaande particuliere koopwoningen op Terschelling.
  • De kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning bedragen maximaal € 240.000. Meerwerk en verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening.
  • De hoogte van de starterslening is maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000.
  • Zowel de eerste hypotheek als de starterslening moeten worden verstrekt met NHG.

  Heeft u vragen over de Starterslening of wilt u de Starterslening aanvragen? Neem dan contact op met Frouwke van der Veen, telefoonnummer: 0562- 446244.

  Kijk voor meer inhoudelijke informatie op starterslening. Ook kunt u SVn bellen: 033 253 9436.