Subsidie voor Muzieklessen 18-

 • Wat is het?

  Vanaf 1 januari 2020 kunnen jongeren tot 18 jaar muziekonderwijs volgen met subsidie van de gemeente. Dit betekent dat er een korting van 20% op het lesgeld wordt gegeven. Het college vindt het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met muziek.

  Het muziekonderwijs wordt verzorgd door geregistreerde particuliere muziekdocenten van Muziekschool de Notenboom. De subsidie wordt uitgekeerd na de volledige betaling van het lesgeld. De korting van 20% wordt door de muziekschool op uw lesgeld in mindering gebracht.

  De subsidie geldt voor leerlingen die:

  a.         op 1 januari van het lopende cursusjaar nog geen 18 jaar zijn

  b.         ingeschreven staan bij de gemeente Terschelling

  c.         een volledige jaarcursus volgen

  De regeling geldt niet voor muzieklessen via een van de muziekverenigingen op Terschelling. De verenigingen kennen een eigen subsidieregeling.