Venten Terschelling

 • Wat is het?

  Wilt u in de uitoefening van de ambulante handel (met een verkoopmiddel rijdend handel bedrijven) goederen dan wel diensten aanbieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis, dan is er sprake van venten.

 • Direct regelen Terschelling

 • Hoe werkt het?

  U heeft in de gemeente Terschelling alleen een vergunning nodig, wanneer u op het Noordzeestrand wilt venten. Voor het Noordzeestrand geldt een maximumstelsel van twee vergunningen. Beide vergunningen zijn reeds verleend.
  Daarbuiten is het venten vergunningvrij. Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Terschelling. 

  Let wel op: er zijn gebieden aangewezen waar niet gevent mag worden: In de dorpskernen, langs de Hoofdweg en de badwegen en op kruisingen van wegen.

 • Meer informatie

  Kenmerkend voor venten is dat de goederen en diensten steeds vanaf een andere plek worden aangeboden. Het beleid is dat er in ieder geval niet langer dan een half uur vanaf één plek mag worden gevent. Blijft men langer staan, dan is er sprake van het innemen van een standplaats. Voor standplaatsen geldt in de gemeente Terschelling een maximumstelsel van 19 locaties. De meeste locaties zijn al vergund.