Verhuizing doorgeven (op en naar Terschelling)

 • Wat is het?

  Als u gaat verhuizen, moet u hiervan binnen vijf dagen aangifte doen bij de gemeente waar u gaat wonen.
  Als u vertrekt naar het buitenland, moet u dit vijf dagen vóórdat u vertrekt melden bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Direct regelen Terschelling

  Afspraak maken

  Verhuizing doorgeven (via formulier)

  of

  Online verhuizing doorgeven (via DIGID) LET OP! U dient, bij het doorgeven via DigiD, ook de volgende gegevens digitaal aan te leveren (anders wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen):

  Indien inwonend;

  Verklaring van inwoning (online) 

  Verklaring van inwoning (via formulier)

  Indien hoofdbewoner; mail dan dezelfde dag het huur- of koopcontract o.v.v. het zaaknummer naar gemeente@terschelling.nl

  Nieuwe studenten MIWB moeten verhuisaangifte doen naar het huisnummer dat in de huurovereenkomst van Woonfriesland staat.

  Is de kale huurprijs van de woning lager dan € 1.250 per maand of de koopprijs van de woning lager dan € 600.000, dan moet u tevens een huisvestingsvergunning  aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  U kunt uw verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk aan de gemeente doorgeven. Als u bij iemand in gaat wonen, moet degene bij wie u intrekt schriftelijke toestemming en een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs geven

  Verhuizen

  Verhuist u naar een ander adres, dan moet u dit binnen vijf dagen na verhuizing melden bij uw (nieuwe) gemeente.

  Wie kan aangifte van verhuizing doen?

  • U zelf als u 16 jaar of ouder bent.
  • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
  • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
  • De curator van de onder curatele gestelde.
  • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
  • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
  • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

  Emigreren

  Als u naar het buitenland vertrekt en gedurende één jaar ten minste acht maanden buiten Nederland zult verblijven, bent u verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte van uw vertrek te doen. In de aangifte moet u het oude en het nieuwe adres vermelden.

 • Wat heb ik nodig?

  Aangifte via DigiD

  • huur- of koopcontract mailen of toestemming van de hoofdbewoner via DigiD

  Persoonlijke aangifte

  • geldig legitimatiebewijs
  • huur- of koopcontract of toestemming van de hoofdbewoner met kopie legitimatie

  Aangifte via formulier

  • Ingevulde formulier 'verhuisaangifte'
  • kopie legitimatie   
  • kopie huur- of koopcontract of toestemming van de hoofdbewoner met kopie legitimatie
 • Meer informatie

  Inschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk. De datum waarop u aangifte doet of wanneer wij de aangifte ontvangen, wordt de datum van adreswijziging. Mocht u later dan de aangifte verhuizen, dan kunt u de werkelijke verhuisdatum doorgeven

  Verwijzingen

  Voor goedkopere huur- en koopwoningen heeft u een huisvestingsvergunning nodig