Vuur stoken Terschelling

 • Wat is het?

  Wilt u een kampvuur maken op het strand of snoeiafval verbranden op uw terrein? Voor het stoken van vuur heeft u een ontheffing van het algemeen verbod nodig. Voor het aanvragen van een kampvuur ontheffing kunt u op de knop ''afspraak maken'' klikken. Bij een rook- en stookverbod worden er geen kampvuurontheffingen verstrekt.

  Voor het aanvragen van een ontheffing voor het verbranden van snoeiafval, kunt u een ontheffing aanvragen via gemeente@terschelling.nl. Daarbij noemt u dan locatie of perceelnummer waar u dit graag zou willen verbranden. Daarnaast ontvangen wij graag uw adresgegevens zodat wij weten waar de ontheffing naar toe gestuurd mag worden. De ontheffing kost €14,56.

 • Direct regelen Terschelling

  De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedragen € 14,56.

  Op dit moment geldt een rook- en stookverbod.

  U kunt alleen een kampvuur ontheffing aanvragen voor het strand tussen strandpaal 7 en 8 of tussen strandpaal 18 en 19.

  Aanvraagformulier kampvuurontheffing

  Afspraak maken

 • Hoe werkt het?

  Algemeen verbod


  De Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt het aanleggen, hebben of stoken van een vuur in de open lucht.

  Uitzonderingen


  Het verbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen of fakkels, of als het een vuur betreft ten behoeve van koken, bakken en braden, zoals bijvoorbeeld een barbecue.

  Voorwaarden


  Aan de te verlenen ontheffing worden voorschriften verbonden, bijvoorbeeld met betrekking tot een in acht te nemen minimumafstand tot gebouwen of een bos, of met betrekking tot de materialen die u voor het stoken van het vuur mag gebruiken.

  Voor het strand geldt dat er op twee plaatsen een kampvuur mag worden gemaakt. Ten oosten van de strandovergang van Oosterend en ten westen van de strandovergang van West aan Zee. De wind moet daarbij aflandig zijn ( dus richting zee waaien) en niet harder zijn dan 5 BFT.

 • Wat moet ik doen?

  Een kampvuurvergunning dient aangevraagd te worden op de dag van gebruik. In de aanvraag moeten de volgende zaken vermeld staan:

  • De locatie van het vuur.
  • De datum, starttijd en tijdsduur van het vuur.
  • De te gebruiken materialen.

  Gronden om de ontheffing te weigeren zijn:

  • Het belang van de openbare orde en veiligheid.
  • Bescherming van de woon- en leefomgeving.
  • Bescherming van flora en fauna.
  • Voorkomen van hinder.

  Als de beslissing van de gemeente negatief is en u kunt zich daar niet in vinden, dan heeft u tot zes weken nadat u de beslissing ontving de mogelijkheid om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

 • Meer informatie