Watervergunning

 • Wat is het?

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig.

  Oppervlaktewater is water in:

  • sloten
  • plassen
  • vijvers
  • kanalen
  • meren
  • beken
  • rivieren
 • Direct regelen Terschelling

  De FUMO voert namens de gemeente alle omgevingsvergunningtaken uit en meldingen in het kader van het activiteitenbesluit milieubeheer alsmede de toezichttaken. Op afspraak kunt u gewoon nog terecht in het gemeentehuis van Terschelling, onder meer om een schetsplan te bespreken. Tenminste iedere dinsdag is een vergunningverlener van de FUMO aanwezig in het gemeentehuis van Terschelling. Bel voor een afspraak de FUMO: 0566-750300 of de gemeente Terschelling: 0562-446244.

  website FUMO

 • Hoe werkt het?

  U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor:

  • de aanleg van een steiger;
  • het verwijderen van grondwater;
  • het lozen van afvalwater of -stoffen op oppervlaktewater;
  • het dichtmaken van water, zoals het dempen van een sloot;
  • de aanleg van een waterbergingsgebied voor het tijdelijk opvangen van (regen)water;
  • het bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied;
  • het organiseren van een evenement op het water.
 • Wat moet ik doen?

  • Check op Omgevingsloket online of u voor uw activiteiten een watervergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.
  • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij ingewikkelde aanvragen doet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren.
  • In uw aanvraag voor een watervergunning geeft u aan:
   • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren;
   • wat deze activiteiten inhouden;
   • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben voor de omgeving;
   • de periode waarin u de vergunning nodig hebt.
  • U kunt de aanvraag of melding ook doen bij de gemeente waar u de activiteiten wilt uitvoeren.
 • Wat heb ik nodig?

  • Als u als particulier een watervergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor uw bedrijf een watervergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.