Sommige inwoners aan en rondom de doorgaande weg in Lies ervaren trillingen als zwaar verkeer over de weg rijdt. Dit probleem speelt al een lange tijd en veroorzaakt onder andere schade aan gebouwen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Onderzoek naar de trillingen

Een van de afspraken die met de inwoners is gemaakt, is een onderzoek naar de trillingen. Hiervoor hebben we kastjes op de gevels van een aantal panden geplaatst. Deze kastjes vangen de trillingen op, zodat we er resultaten aan kunnen verbinden. Als we meer weten over de trillingen (bijvoorbeeld: hoe erg zijn de trillingen, is er een verschil in gegevens van verschillende kastjes, wat voor invloed hebben de trillingen op de gevels, etc) kunnen we concrete vervolgstappen nemen. 

E-mail naar inwoners, maart 2023

De projectleider heeft onderstaande e-mail naar inwoners gestuurd:

Aan de bewoners van Lies,

Met deze email informeer ik u nader, over de uitvoering van de trillingsmetingen.

Op de bewonersavond is gesproken over overlast van verkeerstrillingen die bewoners in lies ondervinden. Om deze overlast goed te kunnen beoordelen moeten we trillingsmetingen uitvoeren.

De actie, die de volgende week plaatsvind, is het plaatsen van meetapparatuur op 5 locaties, om de trillingsmetingen te starten. De meetapparatuur wordt geplaatst van 6 tot 10 maart 2023 op de locaties in Lies, door de Fugro, in opdracht van de gemeente.

Maandag ochtend 6 maart, wordt gestart met het aanbrengen van de meettoestellen, op vrijdag 10 maart worden deze weer verwijderd.  De uitslagen worden verwacht eind maart, medio april, om het concept advies te kunnen aanvullen.

De verwachting is dat de 5 meetlocaties voldoende informatie opleveren voor een eindoordeel. Echter kan het zijn, dat de resultaten van de meting niet voldoende informatie geven en er nadere metingen nodig zijn. Het aantal meetlocaties word dan terug gebracht naar 3, die onderling vergelijkbare informatie geven. Een e.e.a. gebeurt conform de SBR richlijn.

Als de meetresultaten en rapportage beschikbaar zijn, zullen wij ook deze weer met u delen.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd heb.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u mij bereiken via e-mail en telefoon.

Hier volgt binnenkort meer informatie.