Melding

Foto van schelpen

Wanneer u van plan bent om een burgerlijk huwelijk te sluiten of een partnerschap registreren dan meldt u dit schriftelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de huwelijksgemeente Terschelling. U stuurt uw melding naar Gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Bij ons aan de balie afgeven kan natuurlijk ook.

Minimaal twee weken voor het huwelijk of de partnerschapsregistratie de  melding doen

Uiterlijk twee weken voor de datum waarop u wilt trouwen, meldt u uw voorgenomen huwelijk/partnerschap.

Na de melding (of ondertrouw)

Na ontvangst van de melding beoordeelt de huwelijksgemeente of u kunt trouwen. U krijgt een bericht als wij uw melding hebben ontvangen en of deze compleet is. Als u op Terschelling trouwt kunt u twee maanden voor de huwelijkssluiting bellen met ons voor de naam en het telefoonnummer van uw trouwambtenaar. U kunt contact met hem of haar op nemen om de wensen van de huwelijksvoltrekking door te spreken. Als u als Terschellinger in een andere gemeente trouwt is het verstandig om contact op te nemen met die gemeente om te vragen wat de verdere gang van zaken is.

Melding voorgenomen huwelijk

Melding voorgenomen huwelijk met een niet-EU onderdaan

Top