Trouwlocaties

Terschelling beschikt over vijf aangewezen trouwlocaties. Als u op een andere locatie wilt gaan trouwen, maakt u eerst met de exploitant van de locatie afspraken over de datum, tijd en eventuele kosten. Het is van belang dat u daarna zo spoedig mogelijk contact opneemt met de gemeente Terschelling via telefoonnummer 0562-446244 om de huwelijksdatum vast te leggen.

Toestemming om op uw gekozen locatie te trouwen kunt u uiterlijk 3 maanden voor uw huwelijk aanvragen bij de gemeente.

Aanvraagformulier trouwen op een bijzondere locatie

Toelichting trouwen op een bijzondere locatie

Op woensdagochtend om 09.00 uur worden de kosteloze huwelijken voltrokken in een spreekkamer door een ambtenaar. Deze zijn gratis, zonder toespraak en duren 10 minuten. Gratis trouwen kan alleen als (één van) beide partners woonachtig (is) zijn op Terschelling.  Er mogen maximaal 4 gasten mee naar binnen.

Voor minder draagkrachtige inwoners is het mogelijk om gratis te trouwen op een door hen gekozen tijdstip. Dit kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op het gemeentehuis in de raadzaal. Deze mogelijkheid geldt alleen voor inwoners van Terschelling, die kunnen aantonen, dat aan hen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen is verleend.

1. Gemeentehuis in West-Terschelling

Op West-Terschelling staat het gemeentehuis waarvan het oude gedeelte in 1954 is gebouwd. In het gemeentehuis is de raadzaal, die ook dienst doet als trouwzaal. De zaal biedt zitplaats aan maximaal 75 personen.

2. Vuurtoren de Brandaris

De eerste Brandaristoren werd in 1323 gebouwd, om voor schepen, op weg naar Amsterdam, via de Zuiderzee, de nauwe opening tussen Vlieland en Terschelling te markeren. Een goede markering was nodig omdat de Waddeneilanden veel op elkaar lijken gezien vanuit de Noordzee. De Hanzestad Kampen, betaalde mee aan de eerste vuurtoren.

De zee vrat echter aan Terschelling en de eerste Brandaris stortte omstreeks 1570 in zee. Het heeft tot 1592 geduurd voordat men aan de constructie van een tweede toren begon, maar deze stortte in voordat hij klaar was, omdat er slechte bouwmaterialen waren gebruikt. De huidige toren stamt uit 1594. In 1937 werd de Brandaris de eerste Nederlandse vuurtoren met een draaiende Fresnellens. De lamp met elektrische aandrijving werd in 1920 geïnstalleerd. In 1994 werd het 400-jarig bestaan van de toren gevierd. Het licht is nu volkomen automatisch.

De trouwzaal op de eerste verdieping is alleen te bereiken via de stenen wenteltrap. De ruimte is zonder toilet en toegankelijk voor maximaal 20 personen (inclusief bruidspaar).

3. Schuilkerkje in West-Terschelling

Het Doopsgezinde kerkje in de Molenstraat is een pittoresk kerkje. Het is een mooie intieme locatie voor een trouwerij en biedt plaats aan maximaal 125 personen.

Deze kerk stamt uit 1850 en is gebouwd op de fundamenten van de vorige kerk. Deze kerk is tezamen met veel andere gebouwen op West door de grote brand in 1666 verwoest.

De Doopsgezinde gemeente heeft toen allerlei acties ondernomen om aan de benodigde gelden te komen voor de volledige restauratie van de kerk. De kerk wordt ook wel het Schuilkerkje genoemd, omdat aan de buitenkant niet te zien is dat het een kerk is. Vroeger werden de Doopsgezinden vervolgd en mochten geen kerkdiensten houden, vandaar de naam.

De mooie gebrandschilderde ramen bezit de kerk sinds 1910. Zij werden geschonken door A.C.A. Eschauzier. Hij was een kleinzoon van P. Eschauzier. Deze laatste was van 1810 tot 1837 burgemeester en strandvonder van Terschelling.

 

4. Westerkerk

Het kerkgebouw met de witte voorgevel is van de protestantse gemeente te West-Terschelling. Het is gebouwd in de jaren 1653-1654 en is een zaalkerk volgens het Noord-Hollandse model. Dat betekent dat de preekstoel in het midden van de lange zijde is geplaatst. Deze kerk is samen met de Brandaris en het oude Raadhuis (deels) gespaard gebleven tijdens de brand, die door de Engelsen in 1666 is gesticht.
In de kerk zijn twee bijzondere scheepsmodellen aanwezig. Het ene model  is de Loodsschoener no.2 die op 25 november 1925 met man en muis is vergaan. Het andere model is het schip Everdina staande op een 17de eeuwse geldkist.
In overleg is er een orgel en/of piano aanwezig. De Westerkerk is voor maximaal 400 personen geschikt als trouwlocatie.

5. In 't huwelijksbootje

Het is mogelijk om letterlijk en figuurlijk in het huwelijksbootje te stappen en wel op zeesleepboot de Holland…….. Natuurlijk is het wel mogelijk om tijdens het ja-woord op de Waddenzee te varen met uw gasten zolang u maar binnen de gemeentegrenzen van Terschelling  blijft.

Meer weten over deze locatie?

kantoor van de Holland: 0517-433 848   
http://www.zeesleepbootholland.nl/

Top