Glaspoort is druk bezig met de aanleg van glasvezel op Terschelling. Inmiddels is er in Baaiduinen, Formerum, Hoorn, Kaard, Kinnum, Landerum, Lies, Midsland, Oosterend en West-Terschelling al glasvezel in de grond gelegd. De aanleg gaat gepaard met de nodige werkzaamheden, zoals het graven van sleuven. Op het eiland zijn dan ook veel mensen bezig met de aanleg van glasvezel.

De aanleg van glasvezel op Terschelling verloopt in drie fasen. In de eerste fase worden de glasvezelkabels in de gemeentegrond gelegd. In de tweede fase wordt een aftakking gemaakt en wordt de glasvezelkabel tot vlakbij de gevel gelegd. In de laatste fase wordt de glasvezel in de woning of in het bedrijfspand gemonteerd. Naar verwachting zijn alle glasaansluitingen aan het eind van het jaar afgerond.

Tijdens de aanleg werken op het piekmoment zo’n 80 mensen aan de aanleg van glasvezel. Hierbij wordt rekening gehouden met de natuur en natuurlijk het belangrijke toeristenseizoen. Een groot deel van de werkzaamheden is tijdig afgerond. De ploegen verlaten het eiland daarna.

Inmiddels heeft er een groot aantal inwoners van Terschelling toestemming gegeven voor een kosteloze aansluiting op het glasvezelnetwerk. Zij krijgen de aansluiting vrijblijvend in hun woning of bedrijfspand. Inwoners die nog toestemming willen geven kunnen dit doen vóór 31 mei 2023 via glaspoort.nl/toestemming(externe link).