Subsidies

Gemeente Terschelling kent verschillende subsidiemogelijkheden. Elk jaar worden budgetten vastgesteld en uitgewerkt in het jaarprogramma. Wilt u subsidie aanvragen? Kijk dan bij de relevante aanvraagformulieren onderaan deze pagina. Voor het jaar 2023 gelden onderstaande budgetten. Meer informatie over besteding van deze budgetten staat in het jaarprogramma.

Subsidieplafonds

Subsidieplafonds 2023 
Openbare orde en veiligheid€ 27.500,-
Onderwijs€ 106.000,-
Kunst & cultuur€ 125.000,-
Sport€ 57.000,-
Recreatie & toerisme€ 75.500,- 
Leefbaarheid€ 28.000,-

Jeugd

€ 148.000,-
Ouderen€ 15.000,-
Bibliotheekwerk€ 203.000,-
Budgetten welzijn€ 15.000,-
Onderwijsachterstandenbeleid€ 64.000,-
Projectsubsidies t.b.v. gemeentelijke cofinanciering€ 50.000,-
Subsidieregeling isolatiemaatregelen€ 50.000,-