De Terschellinger vlag ontleent de kleuren aan het oorspronkelijke Schellinger wapen. Dit is beschreven in het maandblad "De Nederlandse Leeuw", jaargang 1932, nummer 7. In het werk van G. Knop "Schylgeralân" wordt een verklaring gegeven van de kleuren van vlag en wapen:

"Reade wolken;
Blaue lucht;
Gele helmen;
Griën ges;
Wyt sân;
Dat is 't wapen fan Schylgeralân."

vlag Terschelling