Het wapen van de gemeente Terschelling stelt voor, zoals het betreffende Koninklijk Besluit letterlijk zegt: "In zilver een gebladerde boom van sinopel, bevrucht van goud, geplant op een grond eveneens van sinopel en vergezeld, rechts van een klimmende leeuw van keel, links van een klimmende draak van azuur, welke beide de stam van de boom met hun beide klauwen omklemmen. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen"

Dit Koninklijk Besluit werd genomen op 27 september 1963, naar aanleiding van een verzoek van burgemeester en wethouders van Terschelling aan de Hoge Raad van Adel, om het wapen opnieuw vast te stellen. Het oude gemeentewapen, door de Hoge Raad van Adel vastgesteld op 26 juni 1816, bleek niet geheel juist te zijn. De wapentoekenning berustte vermoedelijk op een onduidelijke zegelafdruk van een reeds verminkt wapen.

De gemeente heeft het exclusieve recht het wapen te voeren. Het recht tot gebruik hiervan door derden wordt daarom niet toegestaan. Slechts bij hoge uitzondering kan het college van burgemeester en wethouders schriftelijk toestemming verlenen voor het gebruik van het gemeentewapen voor niet-commerciële doeleinden. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Wapen van Terschelling