Gemeenteraad

Nieuws

In verband met een technische storing, is de raadscommissie van 14 september 2022 op onze website alleen te beluisteren. Er zijn nog geen beelden beschikbaar. Wilt u de vergadering bekijken dan verwijzen wij u naar de pagina van TerschellingTv op youtube(externe link). Agendapunt 1 tot en met 6 zijn te beluisteren via onze website.(externe link)

Het nieuwe coalitie akkoord

De gemeenteraad heeft op 25 mei 2022 het nieuwe coalitie akkoord; 'meedenken, meepraten, meedoen' vastgesteld. In het coalitieakkoord omschrijven de coalitiepartijen Plaatselijk Belang en VVD hun ambities voor de komende vier jaar.

Daarnaast werden in dezelfde vergadering de wethouders benoemd. Dat zijn Gea van Essen (PB) en Jeltje Hoekstra-Sikkema (VVD). Van Essen is nieuw als wethouder. Samen vormen zij, met Burgemeester Caroline van de Pol, het college.

Op de foto van links naar rechts: Danny Ruige (VVD), Pim Werner (VVD), Jeltje Hoekstra-Sikkema (wethouder VVD), Jan Cees Smit (PB), Taco Lugt (VVD), Gea van Essen (wethouder PB), Cees Muijskens (voorzitter commissie PB), René Bultena (fractievoorzitter PB) | foto gemaakt door Vincent Zwart 

De vergadering van 25 mei 2022 kunt u hier(externe link) terugkijken.

Eerstvolgende vergadering

Gemeenteraad: 28 september 2022 klik hier(externe link) voor agenda en agendastukken

Raadscommissie: 5 oktober 2022 klik hier (externe link)voor agenda en agendastukken

Raadscommissie: 6 oktober 2022 klik hier(externe link) voor agenda en agendastukken

Informatie over Inspreken                                                                                                  Inspreken is mogelijk bij vergaderingen van de raadscommissie. Inspreken bij de vragenronde voor publiek is mogelijk op 5 oktober 2022. Daarnaast kunt u op 5 én 6 oktober a.s. inspreken bij de behandeling van een agendapunt. Wilt u het woord voeren, meld dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

Voor vragen neem contact op met de griffie via grifts@terschelling.nl of  0562 6244 (vraag naar de griffie).

Belangstellenden zijn van harte welkom vergaderingen bij te wonen. Ook kunt u de vergaderingen  (live en naderhand) volgen op internet via www.gemeenteraadterschelling.nl(externe link) (klik op uitzendingen) of via Terschelling TV. 

'Et er oer ha'

Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe

Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe is een gesprek tussen initiatiefnemers en belanghebbenden zoals inwoners, instellingen en ondernemers. De raad kan ook het college uitnodigen. Het gesprek gaat over een actueel onderwerp.

De raad vindt het belangrijk dat een initiatiefnemer buren en belanghebbenden goed informeert en betrekt bij hun initiatief. Door middel van het "Et er oer Ha' biedt de raad initiatiefnemers een platform om gemakkelijk en laagdrempelig met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek te komen.
De bijeenkomsten vinden in de publiekshal plaats en zijn vrij toegankelijk. 

Raadsleden gaan tijdens het Et er oer ha in de regel niet zelf in discussie met de initiatiefnemers. Zij verzamelen in deze fase uitsluitend de opvattingen, ervaringen en kennis van de deelnemers. De raadsleden nemen deze informatie mee naar in de commissie - en raadsvergadering om tot een oordeel te komen. In de raad volgt tenslotte het besluit.

Het presidium bepaalt of Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe / et er oer habbe wordt georganiseerd en over welk onderwerp. Via vergaderingen op de website en 'de Terschellinger' worden onderwerp, plaats en tijd bekend gemaakt. Verder is een ieder welkom om over dat onderwerp te komen spreken. Naast raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente, kan dus iedereen zijn of haar mening geven over het onderwerp.

Wilt u een plan presenteren in een editie van het Et er Oer ha of meer informatie? Neem dan contact op met de griffie via grifts@terschelling.nl.

De eerstvolgende editie vindt plaats op 16 november 2022.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden.

Uitleg over het werk van de gemeenteraad

Contact met de raad

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact op te nemen met de gemeenteraad.

Contact opnemen met de raad

De gemeenteraad van Terschelling is tevens via Twitter(externe link) te vinden.