Iedere gemeente in Nederland is verplicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben. De Waddeneilanden hebben samen Rekenkamercommissie De Waddeneilanden. Deze telt drie onafhankelijke leden(externe link). Zij hebben geen directe relatie met de politiek van de eilanden.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden wil bijdragen aan het versterken van het lokale bestuur op de eilandgemeenten. Dit doet zij door onderzoek uit te voeren voor alle gemeenteraden van de eilanden samen of voor een gemeenteraad apart. Zij onderzoekt welke resultaten de eilandgemeenten bereiken met hun beleid. Hoe ze dat doen en wat het kost. Op basis van dit onderzoek, geeft ze advies over wat beter kan of anders moet.

In een visiedocument en in het reglement van orde is te lezen hoe de rekenkamercommissie werkt. Jaarlijks wordt bijvoorbeeld een jaarplan en jaarverslag verzorgd.

  Onderwerpen

  Rekenkamercommissie De Waddeneilanden bepaalt zelf welke onderwerpen ze gaat onderzoeken. Het onderwerp moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn te lezen in het reglement van orde(externe link). Zo moet het onderwerp bijvoorbeeld een maatschappelijk belang hebben en moet het tot tips voor verbetering kunnen leiden. Een gemeenteraad of een burger kan de rekenkamercommissie vragen om een bepaald onderzoek te doen.

   Onderzoeksrapport

   Rekenkamercommissie De Waddeneilanden maakt een onderzoeksrapport met adviezen hoe het beter kan of anders moet. Dit rapport wordt vervolgens in de gemeenteraden behandeld. Elke gemeenteraad bepaalt of hij met de tips of uitkomsten van het onderzoek aan de slag gaat. Het is de bedoeling dat de gemeenten leren van rekenkameronderzoeken.

   De rapporten van de rekenkamercommissie leest u op de pagina onderzoeksrapporten(externe link).

    Contact met de Rekenkamercommissie

    Heeft u vragen aan Rekenkamercommissie De Waddeneilanden? Of heeft u een idee voor een onderwerp om te onderzoeken? U kunt de leden bereiken door het sturen van een e-mail. Dit kan naar rekenkamer.dewaddeneilanden@gmail.com.